Mindfulness vermindert pijnklachten

Het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Journal of Neuroscience  maakt melding van het feit dat  57 proefpersonen een test hebben ondergaan die bewijst dat mindfulnessmeditatie bij gezonde proefpersonen werkt als ze pijnprikkels toegediend krijgen. Zowel de lichamelijke – als de emotionele pijn namen flink af door de mindfulnessmeditatie die  tijdens de proef beoefend werd.

De controlegroep van het onderzoek kreeg een nepzalfje toegediend tegen de pijn. Bij de mindfulnessbeoefenaars lichtte gedurende het toedienen van pijnprikkels de scan op in het gebied van de hersenen dat met zelfcontrole te maken heeft. Bij de controlegroep, die het nepzalfje kregen na het toedienen van pijnprikkels, was in het pijnverwerkingscentrum van de hersenen activiteit waar te nemen.

De lichamelijke pijn vermindere door mindfulnessmeditatie met 27%. De emotionele pijn verminderde met behulp van mindfulnessmeditatie met 44 % tegenover een vermindering van 13% door het gebruik van het nepzalfje tegen de pijn.

Dat mindfulness werkt bij pijnklachten is al eerder vastgesteld tijdens vele trainingen en kleine onderzoeken. Het zou ons inzicht vergroten als nu ook nog een groot gerandomiseerd dubbelblindonderzoek wordt gedaan naar het nut van mindfulness tegen acute- en chronische pijnklachten.

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*